Barbórka 2.0! Dlaczego Barbórka jest ważna?

Szczynść Boże kożdemu, kery kedyś fedrowoł. Wszystkim górnikom życzymy „Tyle samo wyjazdów, ile zjazdów”!

Patrzymy w przyszłość #HejtujSmog, ale szanujemy też gryfne tradycje Ślonska i Zagłębia Dąbrowskiego #CzorneZłoto

Barbórka 2.0

3 powody, dlaczego Barbórka jest ważna:

1. Górniczy etos pracy – czy chcemy tego, czy nie – praca na kopalni (grubie) to ciężka robota. Bardzo niebezpiczna.
2. Najniebezpieczniejszy zawód – czy chcemy tego, czy nie – praca w górnictwie to najniebezpieczniejszy zawód w Polsce. Statystyki mówią, że więcej śmiertelnych wypadków jest w budownictwie czy transporcie. Że więcej osób ginie w szkołach niż na kopalni. To prawda. Trzeba jednak pamiętać, że wpływ na statystki ma górnicza dyscyplina i porządek. Górnicy wiedzą, że pracują w trudnych warunkach i na robocie trzeba się znać!
3. Wongiel dalej grzeje – nie chodzi o rozpalanie emocji, bo tych zawsze było dużo w górnictwie. Wongiel to dalej surowiec, który w Polsce dalej daje najwięcej energii. I kiedy cała Polska #HejtujeGórników to niech pamiąta, że to Śląsk płaci największą karę za ogrzewanie całej Polski #HejtujSmog.

Tradycje górnicze to nasze dziedzictwo niematerialne. Lokalna tożsamość! Coś co Ślonsk zbudowało i określiło.

Szczynść Boże kożdemu, kery kedyś fedrowoł. Abi dalij fedruje. I kożdej Barborce ?????

Pyrsk sztajgry!

Pyrlik
Pyrlik

Konferencje marketingowe 2018
Konferencje marketingowe 2018
górnicza agencja kreatywna
górnicza agencja kreatywna!

Manifest WUNDERTEAM

Wierzymy w górniczy etos, bo na grubie (w kopalni) człowiek uczył się porządku i dokładności. Fedrujemy insighty, żeby tworzyć gryfne kampanie reklamowe!

Napisz do nas!