Big data!

„Fedrujemy insighty, żeby tworzyć gryfne (kreatywne) kampanie reklamowe!”. Mamy nadzieję, że już to o nas wiesz. Jeśli nie, to dzisiaj trochę odsłaniamy tajników warsztatu na naszej grubie! Określenie „big data” jest ostatnio bardzo modne. Jak to można opisać po naszemu?

„Big data”, to nic innego jak olbrzymie zbiory danych. Oczywiście dane to tylko początek. Ważniejsze jest co firmy z nimi robią. Dzięki ich analizie w wielu obszarach biznesu są podejmowane decyzje.

W literaturze fachowej często opisuje się „Big data” w modelu 3W lub 4W.

wykorzystanie – wykorzystaj najpierw wewnętrzne (własne) zasoby danych;
wnioskowanie – umiejętnie stosuj techniki analityczne, użyj ekspertów;
wzbogacanie – wzbogacaj własne dane o informacje z rynku, używaj słowników i baz referencyjnych;
weryfikacja – koniecznie weryfikuj hipotezy i wnioski (weryfikacja w modelu 3W nie występuje).

Big data
Big data

WUNDERTEAM - Sztygar Achim
górnicza agencja kreatywna!

Manifest WUNDERTEAM

Wierzymy w górniczy etos, bo na grubie (w kopalni) człowiek uczył się porządku i dokładności. Fedrujemy insighty, żeby tworzyć gryfne kampanie reklamowe!

Napisz do nas!