UX projektowanie

Design Thinking. Jak zacząć?

Łączenie różnych doświadczeń działa. Jak wielka siła tkwi w różnorodności możemy zobaczyć chociażby na przykładzie takich firm jak Apple, Toyota czy General Motors.

Teoria mówi o koncentracji na końcowym odbiorcy. O czerpaniu z różnych doświadczeń. Co tak naprawdę jest siłą Design Thinking, czyli myślenia projektowego?

Poznaj 7 rzeczy, które musisz wiedzieć o Design Thinking zanim zaczniesz!

1. Dla kogo to robisz?

To czy coś jest dobre, czy złe na końcu zawsze ocenią Twoi klienci. Zdefiniowanie realnej potrzeby, której nikt przed Tobą nie realizuje, to klucz do sukcesu. Jeśli ten etap spieprzysz, to nie licz na miliony na koncie i sławę!

Pamiętaj jednak przed czym przestrzegał Steve Jobs! Kierowanie się tylko “chciejstwem” ludzi, to częsta pułapka dla naszych pomysłów!

Niektórzy mówią: “Dajmy klientowi, czego chce”. Ale to nie jest moje podejście. Naszym zadaniem jest ustalić, czego klient będzie chciał, zanim tego zapragnie. To chyba Henry Ford powiedział “Gdybym pytał klientów, czego chcą, powiedzieliby, ze szybszego konia!”. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę. Dlatego właśnie nigdy nie opieram się na badaniach rynku. Naszym zadaniem jest odczytać to, co nie zostało jeszcze zapisane. Steve Jobs

2. Zacznij od właściwej tezy

Zawsze powinniśmy zacząć od sformułowania pytania lub tezy. To czy praca Twojego zespołu przyniesie efekty zależy właśnie od właściwego zrozumienia zadania, jakie stawiamy. Brzmi banalnie? Tak, ale ten etap jest kluczowy do dalszych prac. Pamiętaj! Liczy się 100% uwagi na każdym etapie!

3. Liczą się Twoje doświadczenia

Podstawą sukcesu w Design Thinking jest dobrze dobrany zespół. Najważniejsza jest różnorodność. Zespół złożony ze specjalistów z różnych dziedzin, ale nie tylko. Musi być zachowany właściwy balans między teoretykami a praktykami. Już wkrótce napiszemy – Jak zbudować zespół do pracy w metodologii Design Thinking

4. Burza mozgów

Fundamentem myślenia projektowego jest szukanie nowy alternatyw i rozwiązań. Nie bój się porażek. Bierz przykład z dzieci, które nie mają ograniczeń, bo dla nich słowa i przedmioty dopiero nabierają znaczenia. Przyjmujemy, że zbiór rozwiązań nigdy nie jest skończony. Jeśli patrząc na “leżące na stole” pomysły nie widzimy potencjału, to szukamy dalej.

Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.
Steve Jobs

5. Tworzenie prototypów

Działanie jest kluczowe. Nie ma sensu czekać 2 lata na wdrożeniem nowych usług, bo potrzeby zmieniają się znacznie szybciej niż jeszcze 10 lat temu. A do tego dochodzi jeszcze “ukochana” konkurencja, która na pewno pracuje nad tym samym. Pamiętaj, że jeśli udało Ci się na coś wpaść, to podobnego błysku geniuszu mógł również doznać Twój sąsiad. Stara zasada “kto szybszy ten lepszy” jest dalej aktualna. No chyba, że Twoja firma ma tyle kapitału, że jest w stanie kupować wszystkie raczkujące ideę zanim będą warte 1 miliard dolarów!

Myślę, że jak zro­bisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to po­winieneś zro­bić coś in­ne­go, równie wiel­kiego, za­miast roz­wodzić się nad tym zbyt długo. Po pros­tu zas­tanów się, co dalej.
Steve Jobs

6. Chwila prawdy

Pokazałeś swój pomysł światu. Zrobiłeś to bardzo szybko! Brawo, ale co z tego? Teraz nastaw uszy, bo po pierwsze Twoja konkurencja zna już Twój plan, a po drugie zdobyłeś pierwszego Klienta. Od tego jak dobrze będziesz słuchał, co ma do powiedzenia, zależy jak rozwiniesz swój pomysł za miliard dolarów.

7. Najważniejsze! Zawsze graj zespołowo

Jeśli nie przespałeś żadnego etapu, to masz teraz zdolny do wielkich rzeczy zaangażowany zespół. Chętną do dzielenia się swoimi uwagami społeczność użytkowników Twojego produktu. Być może czekającego na efekty inwestora. Pamiętaj o stworzeniu przejrzystych zasad. Kultury organizacyjnej, która wypełni przestrzeń między wszystkimi zaangażowanymi w projekt stronami.

Na zakończenie jeszcze jeden cytat Steve’a Jobsa. Design Thinking na naszym blogu pojawi się na pewno jeszcze nie jeden raz ;)

Moim biznesowym wzorcem jest zespół The Beatles. Składał się on z czterech mężczyzn, którzy nieustannie pilnowali siebie nawzajem. Dodatkowo balansowali swoje niedoskonałości, co w efekcie sprawiało, że jako zespół byli świetni, a w pojedynkę artystycznie niewystarczający. Tak właśnie widzę biznes. Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty, są dziełem zespołu ludzi.
Steve Jobs – Wywiad dla 60 Minutes, 2003