Podsumowanie, czyli co już zrobiliśmy:

Borowiecki
  • nie jeden i nie dwa audyty ekosystemu marki online,
  • nie trzy i nie cztery wdrożenia dotyczące jakość obsługi Klienta,
  • nie pięć i nie sześć razy uczyliśmy, jak efektywnie korzystać z narzędzi do monitoringu Internetu,
  • nie siedem i nie osiem mamy na koncie ugaszonych kryzysów,
  • nie dziewięć i nie dziesięć wypitych piw – po z sukcesem zrealizowanych kampaniach reklamowych.

Na robocie trzeba się znać. Pracujemy w niebezpiecznych warunkach. Dlatego ważne jest zaufanie do kolegów. “Ja wiem, że w mojej brygadzie możemy na siebie liczyć. Jeden drugiego nie zostawi w trudnej sytuacji”!

TRYBUNA GÓRNICZA 2008