Polacy jako naród, ale też każdy z nas z osobna przejawiają kreatywność. Ale jej efektów nie widać w wynalazkach, zgłaszanych patentach i wdrożeniach do produkcji. Dlaczego? – Nie ma u nas kultury pracy zespołowej. To nie czasy Edisona, żaden projekt nie powstaje przez zaangażowanie jednej osoby – twierdzi prof. Janusz Czapiński.

Diagnoza Społeczna prof. Janusza Czapińskiego pokazuje smutny obraz, jak Polacy widzą innych – “ludziom nie można ufać. Nie ma co liczyć na drugiego człowieka”. Zaledwie 14 proc. Polaków powyżej 16. roku życia wierzy w dobre intencje bliźnich. Tylko w dwóch narodach – u Portugalczyków i Bułgarów – wiary w drugiego człowieka jest jeszcze mniej.

Jak więc zacząć współpracę?!

Podobno, żeby zbudować zaufanie wystarczy: otwartość, szczerość i szacunek. Tylko tyle i aż tyle! Wierzymy, że tylko działaniem możemy pokazać, że da się!

[highlight] My już gramy zespołowo![/highlight]. Teraz Twoja kolej.